top of page

Překlady

Profesionální překlady

s korekturou

Přes deset let překládám texty z oblasti společenských věd, 

veřejné politiky a běžného marketingu.

Při korektuře spolupracuji s rodilými mluvčími.

Kromě obecné a obchodní angličtiny mám zkušenosti s těmito obory:

historie, sociologie, pedagogika, lidská práva a gender, veřejná správa

fundraising, problematika neziskových organizací, webové stránky.

UKÁZKY

  • Statistické výzkumy – Women Matter - PDF

  • Architektura - návrh parku - PDF

  • Článek do publikace osvětové organizace - PDF

  • Propagace a jídelní lístek hotelu - PDF

  • Cestovní ruch - marketingové texty na web - PDF

  • Cestovní ruch - článek pro regionální agenturu - PDF

  • Abstrakt akademické práce - společenské vědy - PDF

  • Průvodce výstav k historii regionu - PDF

  • Průvodce muzeem/zámkem - PDF

bottom of page